Skype 6-ի աջակցումը դադարեցվեց

Опубликовано Mar 3, 2017 by Administrator

Skype 6-ի աջակցումը դադարեցվեց

Երեկվանից Microsoft-ը դադարեցրեց Skype-ի հին, բայց ստաբիլ, ու թեթև աշխատող 6-րդ տարբերակի աջակցումը (որը, եթե նկատել էիք, տեղադրված էր մեր Ծրագրեր բաժնում)։

Նորմալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ներբեռնել և տեղադրել Skype-ի վերջին տարբերակը։